Đến làng Cẩm Phổ vui hội cướp cù

Chiều 26.1 (mồng 4 Tết), tại làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội cướp cù truyền thống của làng, thu hút đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận đến xem và cổ vũ.


Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa có hai ông bà lão sống dưới một gốc cây cổ thụ bên đồi cát của làng không có con nhưng rất thích chơi với bọn trẻ. Mỗi lần mang quà đến cho những đứa trẻ chăn trâu, bò trên đồi cát, ông bà thường tung quà lên trời rồi bảo bọn trẻ tranh nhau cướp quà. Ông bà tốt bụng này còn dạy cho bọn trẻ mục đồng những trò chơi chia phe cướp quà hấp dẫn khác. Trò chơi “cướp cù” của làng Cẩm Phổ bắt nguồn từ đó và sau này trở thành ngày hội lớn của làng.

Ngày nay, hội cù truyền thống của làng Cẩm Phổ thường được tổ chức vào các ngày mồng 4 và mồng 5 Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm dân làng không còn vướng bận công việc đồng áng của ngày thường, có thể bắt đầu du xuân và về tham dự lễ hội.

Vài ngày trước lúc diễn ra hội cù, dân làng chọn những gốc cây chuối sứ to đem đốt chín rồi lấy ra gọt thành những quả cù tròn, đường kính 20 x 20 cm, nặng khoảng 3 kg. Đồi cát vàng rộng nhất, đẹp nhất của làng được chọn làm địa điểm tổ chức hội cù. Ở giữa bãi cát, người ta chôn hai cột tre hoặc dương to, thẳng, cao khoảng 5 – 7 mét, phía trên mỗi cột có treo một cái rọ được đan bằng tre với đường kính 40 cm cùng với quốc kỳ.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Hội cù được tổ chức trên đồi cát. Ảnh: Nguyễn Phúc.

Trong trang phục của lễ hội, các bậc cao niên và chức sắc có uy tín của làng tiến hành làm lễ cúng tế trời đất để khai mạc hội cù. Sau tiếng trống khai hội, trận đấu chính thức bắt đầu trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người tham dự và tiếng trống làng liên tục vang lên từng ba tiếng một trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Người chơi của các bên tranh cù quyết liệt. Ảnh: Nguyễn Phúc.

Theo thể lệ cuộc thi, mỗi trận đấu có hai đội chơi tham gia, số lượng người chơi của mỗi bên không hạn chế và không phân biệt già trẻ, gái trai. Tuy không quy định cụ thể số người chơi, nhưng trò chơi cướp cù ở làng Cẩm Phổ thường có khoảng 150 người, lúc đông lên tới 250 – 300 người. Đặc biệt, nếu người đang chơi vì một lý do nào đó mà không thể tiếp tục cuộc chơi, thì người đứng ngoài xem vẫn có thể nhảy vào thay thế ngay lập tức.

Mỗi trận đấu thường được chia làm ba hiệp, mỗi hiệp kéo dài từ 30 phút đến một tiếng. Không giống như những trò chơi khác, những người chơi cướp cù ở làng Cẩm Phổ cùng tranh nhau quả cù rồi cố gắng ném quả cù cướp được vào chính rọ của đội mình trong sự cản phá của đối phương. Trong sự tranh giành quyết liệt, nếu đội nào ném được quả cù vào rọ của mình thì đội đó chiến thắng và được ghi danh vào lịch sử hội cù của làng.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Cố gắng ném cù vào rọ. Ảnh: Võ Linh.

Ngày trước, làng đặt giải thưởng 8 quan tiền, trị giá bằng một con bò cho người nào ném được quả cù vào đúng rọ của đội mình, nhưng trong vài năm trở lại đây chưa có ai ném lọt quả cù vào rọ. Tính nhân văn của hội cù làng Cẩm Phổ thể hiện ở chỗ, dù thắng hay thua thì người chơi của các đội vẫn vinh dự được làng mời uống những chén rượu cay nồng để lấy lộc đầu năm kèm theo những cái bắt tay thân thiện và vui vẻ.

Hội cướp cù dân gian truyền thống của làng Cẩm Phổ không đơn thuần thể hiện tinh thần thi đấu thể thao, thượng võ của vận động viên mà còn mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được nhiều cá tôm, con dân của làng học hành đỗ đạt, làm ăn phát tài phát lộc…

Cùng với các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như: đánh đu, kéo co, đô vật, nhảy bao bố…, hội cướp cù của làng Cẩm Phổ cũng đã có lịch sử hàng trăm năm và vẫn được con dân trong làng trân trọng giữ gìn cho đến tận ngày nay như một phong tục tập quán mang đậm dấu ấn nét bản sắc của một làng quê Việt Nam.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Den lang Cảm Phỏ vui hoi cuop cu


Chieu 26.1 (mòng 4 Tét), tai lang Cam Pho, xa Gio My, huyen Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dã dien ra hoi cuóp cu truyen thong của làng, thu hút dong dảo nguòi dan dịa phuong và các vùng lan cạn dén xem và cỏ vũ.


Truyen thuyet kẻ rang: Ngày xua có hai ong bà lão sóng duói mọt góc cay cỏ thụ ben dòi cát của làng khong có con nhung rát thích choi vói bọn trẻ. Mõi làn mang quà dén cho nhũng dúa trẻ chan trau, bò tren dòi cát, ong bà thuòng tung quà len tròi ròi bảo bọn trẻ tranh nhau cuóp quà. Ong bà tót bụng này còn dạy cho bọn trẻ mục dòng nhũng trò choi chia phe cuóp quà háp dãn khác. Tro choi “cuop cu” của làng Cảm Phỏ bat nguon tu do và sau này trỏ thanh ngay hoi lón cua lang.

Ngày nay, họi cù truyèn thóng của làng Cảm Phỏ thuòng duọc tỏ chúc vào các ngày mòng 4 và mòng 5 Tét Nguyen dán. Day là thòi diẻm dan làng khong còn vuóng bạn cong viẹc dòng áng của ngày thuòng, có thẻ bát dàu du xuan và vè tham dụ lẽ họi.

Vài ngày truóc lúc diẽn ra họi cù, dan làng chọn nhũng góc cay chuói sú to dem dót chín ròi láy ra gọt thành nhũng quả cù tròn, duòng kính 20 x 20 cm, nạng khoảng 3 kg. Dòi cát vàng rọng nhát, dẹp nhát của làng duọc chọn làm dịa diẻm tỏ chúc họi cù. Ỏ giũa bãi cát, nguòi ta chon hai cọt tre hoạc duong to, thảng, cao khoảng 5 – 7 mét, phía tren mõi cọt có treo mọt cái rọ duọc dan bàng tre vói duòng kính 40 cm cùng vói quóc kỳ.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Họi cù duọc tỏ chúc tren dòi cát. Ảnh: Nguyẽn Phúc.

Trong trang phục của lẽ họi, các bạc cao nien và chúc sác có uy tín của làng tién hành làm lẽ cúng té tròi dát dẻ khai mạc họi cù. Sau tiéng tróng khai họi, trạn dáu chính thúc bát dàu trong tiéng reo hò cỏ vũ nòng nhiẹt của dong dảo nguòi tham dụ và tiéng tróng làng lien tục vang len tùng ba tiéng mọt trong suót quá trình diẽn ra họi thi.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Nguòi choi của các ben tranh cù quyét liẹt. Ảnh: Nguyẽn Phúc.

Theo thẻ lẹ cuọc thi, mõi trạn dáu có hai dọi choi tham gia, só luọng nguòi choi của mõi ben khong hạn ché và khong phan biet gia tre, gai trai. Tuy khong quy dịnh cụ thẻ só nguòi choi, nhung trò choi cuóp cù ỏ làng Cảm Phỏ thuòng có khoảng 150 nguòi, lúc dong len tói 250 – 300 nguòi. Dạc biẹt, néu nguòi dang choi vì mọt lý do nào dó mà khong thẻ tiép tục cuọc choi, thì nguòi dúng ngoài xem vãn có thẻ nhảy vào thay thé ngay lạp túc.

Mõi tran dau thuòng duọc chia làm ba hiep, mõi hiep kéo dài tù 30 phut den mot tiéng. Khong gióng nhu nhũng trò choi khác, nhũng nguòi choi cuóp cù ỏ làng Cảm Phỏ cùng tranh nhau quả cù ròi có gáng ném quả cù cuóp duọc vào chính rọ của dọi mình trong sụ cản phá của dói phuong. Trong sụ tranh giành quyét liẹt, néu dọi nào ném duọc quả cù vào rọ của mình thì dọi dó chién tháng và duọc ghi danh vào lịch sủ họi cù của làng.

KinhNghiemDuLich.org  Den lang Cam Pho vui hoi cuop cu
Có gáng ném cù vào rọ. Ảnh: Võ Linh.

Ngày truóc, làng dạt giải thuỏng 8 quan tièn, trị giá bàng mọt con bò cho nguòi nào ném duọc quả cù vào dúng rọ của dọi mình, nhung trong vài nam trỏ lại day chua có ai ném lọt quả cù vào rọ. Tinh nhan van cua hoi cu lang Cảm Phỏ thẻ hiẹn ỏ chõ, dù tháng hay thua thì nguòi choi của các dọi vãn vinh dụ duọc làng mòi uóng nhũng chén ruọu cay nòng dẻ láy lọc dàu nam kèm theo nhũng cái bát tay than thiẹn và vui vẻ.

Hoi cuop cu dan gian truyen thong cua lang Cam Pho khong don thuàn thẻ hiẹn tinh thàn thi dáu thẻ thao, thuọng võ của vạn dọng vien mà còn mang ý nghĩa cau mong mua thuan gio hoa, troi yen bien lang, ngu dan ra khoi thuan buom xuoi gio, danh bat duoc nhieu ca tom, con dan của làng học hành dõ dạt, làm an phát tài phát lọc…

Cùng vói cac tro choi dan gian truyen thong của dan tọc nhu: danh du, keo co, do vat, nhảy bao bó…, hoi cuop cu cua lang Cam Pho cũng dã có lịch sủ hàng tram nam và vãn duọc con dan trong làng tran trọng giũ gìn cho dén tạn ngày nay nhu mọt phong tuc tap quan mang dạm dau an net ban sac của mot lang que Viẹt Nam.

Hay chia se hinh anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban bien tap KinhNghiemDuLich.org dang tai len Cong thong tin So tay du lich va kham pha cho dong dao ban doc duoc tham khao va chia se nhung cam xuc cua chinh minh.

Đến làng Cẩm Phổ vui hội cướp cù

Chiều 26.1 (mồng 4 Tết), tại làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội cướp cù truyền thống của làng, thu hút đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận đến xem và cổ vũ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá