Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước), là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.


KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km về phía bắc, tổng diện tích là 71.920 ha. Đặc trưng của vườn quốc gia này là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới, có khoảng chục vùng đất ngập nước như Bàu Sấu (rộng 5-7 hecta thuộc huyện Tân Phú), Bàu Chim (50-100 hecta), Bàu Cá, Bàu Đắc Lớ, Trảng Cò,...

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên có hệ sinh thái, động thực vật phong phú

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Bàu Sấu còn là tên gọi chung cho toàn bộ các vùng đất ngập nước rộng khoảng 137,60 km² với hệ sinh thái, động thực vật phong phú. Nơi đây có đàn bò tót khổng lồ với số lượng khoảng 70-80 con, có loài tê giác Java sinh sống, voi châu Á, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo...Cát Tiên là nơi cư ngụ của 40 loài nằm trong Sách đỏ thế giới, trong đó đặc biệt là loài tê giác một sừng. Ngoài lượng động vật phong phú, Cát Tiên còn là địa bàn của 62 loại lan.

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Bói cá rằn

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Gà lôi hồng tía

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Phong lan bọ ngựa

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan

KinhNghiemDuLich.org  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới" và năm 2005, Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận Hệ đất ngập nước Bàu Sấu là Khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới và thứ 2 của Việt Nam.

Đọc thêm:
> Xem thú ăn đêm ở Cát Tiên
> Vườn quốc gia Cát Tiên - Viên ngọc xanh cần được bảo vệ
> Di tích khảo cổ học Cát Tiên hấp dẫn khách du lịch
Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien


Vuon Quoc gia Cat Tien la mot khu bao ton thien nhien nam tren dia ban 5 huyen Tan Phu, Vinh Cuu (Dong Nai), Cat Tien, Bao Loc (Lam Dong) va Bu Dang (Binh Phuoc), la mot trong nhung khu du tru sinh quyen the gioi o Viet Nam.


KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Vuon Quoc gia Cat Tien cach Thanh pho Ho Chi Minh khoang 150 km ve phia bac, tong dien tich la 71.920 ha. Dac trung cua vuon quoc gia nay la rung dat thap am uot nhiet doi, co khoang chuc vung dat ngap nuoc nhu Bau Sau (rong 5-7 hecta thuoc huyen Tan Phu), Bau Chim (50-100 hecta), Bau Ca, Bau Dac Lo, Trang Co,...

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Vuon Quoc gia Cat Tien co he sinh thai, dong thuc vat phong phu

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Bau Sau con la ten goi chung cho toan bo cac vung dat ngap nuoc rong khoang 137,60 km² voi he sinh thai, dong thuc vat phong phu. Noi day co dan bo tot khong lo voi so luong khoang 70-80 con, co loai te giac Java sinh song, voi chau A, gau cho, gau ngua, ho, bao...Cat Tien la noi cu ngu cua 40 loai nam trong Sach do the gioi, trong do dac biet la loai te giac mot sung. Ngoai luong dong vat phong phu, Cat Tien con la dia ban cua 62 loai lan.

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Boi ca ran

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Ga loi hong tia

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Phong lan bo ngua

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Vuon Quoc gia Cat Tien thu hut nhieu du khach trong va ngoai nuoc den tham quan

KinhNghiemDuLich.org  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Vuon Quoc gia Cat Tien duoc UNESCO cong nhan la "Khu du tru sinh quyen the gioi" va nam 2005, Ban Thu ky Cong uoc Ramsar cong nhan He dat ngap nuoc Bau Sau la Khu Ramsar thu 1.499 cua the gioi va thu 2 cua Viet Nam.

Doc them:
> Xem thu an dem o Cat Tien
> Vuon quoc gia Cat Tien - Vien ngoc xanh can duoc bao ve
> Di tich khao co hoc Cat Tien hap dan khach du lich

Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước), là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá