Kinh nghiệm du lịch Bhutan - quá dễ để nhập cảnh

Một khi bạn đặt chân đến Vương quốc của Rồng này thì thật sự bạn sẽ cảm nhận độc đáo rất khác biệt về vùng đất biệt lập này. Đẹp, hoang sơ và nguyên sơ về cảnh quan, Bhutan là nơi có nền văn hóa Phật giáo lâu đời cũng như con người nơi đây sinh sống trong môi trường không bị ô nhiễm, không đông đúc, không chen chúc nhau như những đại đô thị.


KinhNghiemDuLich.org  Kinh nghiệm du lịch Bhutan  quá dễ để nhập cảnh
Sự hoang vắng là đặc trưng của Bhutan

Lễ hội:

Lễ hội nổi tiếng nhất ở Bhutan là là lễ hội Tsechus. Lễ hội này, hàng ngàn người tụ tập xem các điệu múa mặt nạ đầy sắc màu và hình thức múa rất nghệ thuật mang tính tôn giáo này. Lễ hội tổ chức vinh danh các vị thần Guru Padsambhava, vị thánh Ấn Độ, người quan trọng trong sự ra đời của Phật Giáo Mật Tông ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, không chỉ ở Bhutan mà vùng khác như Sikkim, Nepal, Ladakh cũng như Tây Tạng cách đây gần 1200 năm. Lễ hội phổ biến nhất cho khách du lịch là những người tổ chức tại Paro trong mùa xuân, Thimphu và Bumthang vào mùa thu.

KinhNghiemDuLich.org  Kinh nghiệm du lịch Bhutan  quá dễ để nhập cảnh
Vũ điệu múa Tsechus đang diễn ra đầy sắc màu

Chính sách du lịch của Bhutan

Ngành công nghiệp du lịch ở Bhutan được dựa trên nguyên tắc bền vững, cho thấy rằng du lịch phải có môi trường và sinh thái thân thiện, xã hội và văn hóa chấp nhận được và khả thi về mặt kinh tế. Không có giới hạn đối với số lượng khách du lịch đến Bhutan.

Visa là cần thiết để đi du lịch đến Bhutan. Thông tin sau đây sẽ được gửi qua email hoặc fax cho cơ quan du lịch Bhutan ít nhất 6 tuần trước khi ngày đến ở Bhutan, để xử lý thị thực với các cơ quan có liên quan:

Họ, Tên, Địa chỉ thường trú, dân tộc, Ngày & Nơi sinh, nghề nghiệp, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, Ngày hết hạn.

Sau khi cơ quan thẩm quyền nhận được thông tin này họ sẽ áp dụng thị thực thay cho bạn. Cần có được Visa trước khi du lịch tới Bhutan. Phải mất 7 ngày để xử lý. Sau đó, cơ quan nhà nước thẩm quyền ở Bhutan sẽ gởi Visa bản sao tới cho bạn, in ra Visa này ra mang theo hộ chiếu tới Bhutan. Khi nhập cảnh, tại thời điểm nhập cảnh thực tế thị thực của bạn sẽ được đóng dấu trên hộ chiếu của bạn.

Hội đồng Du lịch Bhutan
Chubachu, Norzin Lam , PO Box 954, Thimphu Bhutan
Giờ làm việc: 9:00 AM - 5:30 PM
Điện thoại: +975-2-326625,
Email: [email protected]
Kinh nghiem du lich Bhutan - qua de de nhap canh


Mot khi ban dat chan den Vuong quoc cua Rong nay thi that su ban se cam nhan doc dao rat khac biet ve vung dat biet lap nay. Dep, hoang so va nguyen so ve canh quan, Bhutan la noi co nen van hoa Phat giao lau doi cung nhu con nguoi noi day sinh song trong moi truong khong bi o nhiem, khong dong duc, khong chen chuc nhau nhu nhung dai do thi.


KinhNghiemDuLich.org  Kinh nghiem du lich Bhutan  qua de de nhap canh
Su hoang vang la dac trung cua Bhutan

Le hoi:

Le hoi noi tieng nhat o Bhutan la la le hoi Tsechus. Le hoi nay, hang ngan nguoi tu tap xem cac dieu mua mat na day sac mau va hinh thuc mua rat nghe thuat mang tinh ton giao nay. Le hoi to chuc vinh danh cac vi than Guru Padsambhava, vi thanh An Do, nguoi quan trong trong su ra doi cua Phat Giao Mat Tong o vung Hy Ma Lap Son, khong chi o Bhutan ma vung khac nhu Sikkim, Nepal, Ladakh cung nhu Tay Tang cach day gan 1200 nam. Le hoi pho bien nhat cho khach du lich la nhung nguoi to chuc tai Paro trong mua xuan, Thimphu va Bumthang vao mua thu.

KinhNghiemDuLich.org  Kinh nghiem du lich Bhutan  qua de de nhap canh
Vu dieu mua Tsechus dang dien ra day sac mau

Chinh sach du lich cua Bhutan

Nganh cong nghiep du lich o Bhutan duoc dua tren nguyen tac ben vung, cho thay rang du lich phai co moi truong va sinh thai than thien, xa hoi va van hoa chap nhan duoc va kha thi ve mat kinh te. Khong co gioi han doi voi so luong khach du lich den Bhutan.

Visa la can thiet de di du lich den Bhutan. Thong tin sau day se duoc gui qua email hoac fax cho co quan du lich Bhutan it nhat 6 tuan truoc khi ngay den o Bhutan, de xu ly thi thuc voi cac co quan co lien quan:

Ho, Ten, Dia chi thuong tru, dan toc, Ngay & Noi sinh, nghe nghiep, so ho chieu, ngay cap, noi cap, Ngay het han.

Sau khi co quan tham quyen nhan duoc thong tin nay ho se ap dung thi thuc thay cho ban. Can co duoc Visa truoc khi du lich toi Bhutan. Phai mat 7 ngay de xu ly. Sau do, co quan nha nuoc tham quyen o Bhutan se goi Visa ban sao toi cho ban, in ra Visa nay ra mang theo ho chieu toi Bhutan. Khi nhap canh, tai thoi diem nhap canh thuc te thi thuc cua ban se duoc dong dau tren ho chieu cua ban.

Hoi dong Du lich Bhutan
Chubachu, Norzin Lam , PO Box 954, Thimphu Bhutan
Gio lam viec: 9:00 AM - 5:30 PM
Dien thoai: +975-2-326625,
Email: [email protected]

Kinh nghiệm du lịch Bhutan - quá dễ để nhập cảnh

Một khi bạn đặt chân đến Vương quốc của Rồng này thì thật sự bạn sẽ cảm nhận độc đáo rất khác biệt về vùng đất biệt lập này. Đẹp, hoang sơ và nguyên sơ về cảnh quan, Bhutan là nơi có nền văn hóa Phật giáo lâu đời cũng như con người nơi đây sinh sống trong môi trường không bị ô nhiễm, không đông đúc, không chen chúc nhau như những đại đô thị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá