9 bảo tàng nghệ thuật độc đáo

Mời bạn tham quan những bảo tàng nghệ thuật có kiến trúc ấn tượng trên thế giới, như bảo tàng Nghệ thuật đương đại hình đĩa bay ở Brazil, hình quả trứng trên nóc ở Mỹ, hình khối góc cạnh ở Canada... Ảnh trên Cri.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Salvador Dali ở Florida, Mỹ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Nghệ thuật thế kỷ 21 MAXXI ở Rome, Italy.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Guggenheim ở New York, Mỹ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Centre Pompidou ở Paris, Pháp.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Nghệ thuật Denver ở Denver, Mỹ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Royal Ontario ở Toronto, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Niteroi ở Rio de Janeiro, Brazil.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

"Cung điện" Nghệ thuật ở San Fransisco, Mỹ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Thành phố Khoa học và Nghệ thuật ở Valencia, Tây Ban Nha.
9 bao tang nghe thuat doc dao


Moi ban tham quan nhung bao tang nghe thuat co kien truc an tuong tren the gioi, nhu bao tang Nghe thuat duong dai hinh dia bay o Brazil, hinh qua trung tren noc o My, hinh khoi goc canh o Canada... Anh tren Cri.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Salvador Dali o Florida, My.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Nghe thuat the ky 21 MAXXI o Rome, Italy.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Guggenheim o New York, My.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Centre Pompidou o Paris, Phap.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Nghe thuat Denver o Denver, My.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Royal Ontario o Toronto, Canada.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Bao tang Nghe thuat duong dai Niteroi o Rio de Janeiro, Brazil.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

"Cung dien" Nghe thuat o San Fransisco, My.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui 9 bao tang nghe thuat doc dao

Thanh pho Khoa hoc va Nghe thuat o Valencia, Tay Ban Nha.

9 bảo tàng nghệ thuật độc đáo

Mời bạn tham quan những bảo tàng nghệ thuật có kiến trúc ấn tượng trên thế giới, như bảo tàng Nghệ thuật đương đại hình đĩa bay ở Brazil, hình quả trứng trên nóc ở Mỹ, hình khối góc cạnh ở Canada... Ảnh trên Cri.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá