Chuyến đi theo yêu cầu của du khách khởi hành từ sân bay Marseille

Đây là cuộc hành trình xuất phát từ Sân bay quốc tế Marseille đến khách sạn Marseille, Nhà ga xe lửa Marseille, Cảng Marseille hay khách sạn Aix en Provence. Dịch vụ du lịch này phục vụ từ 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần. Đây là chuyến du lịch dành riêng theo yêu cầu Du khách nên giá cả được tính theo nhóm: 1-4 người.


KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Khi đặt vé, Du khách cần nêu chi tiết về chuyến bay và nơi đến của mình. Chuyến đi sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ và Du khách sẽ được cấp thẻ xác nhận để trình diện cho tài xế. Thật dễ dàng phải không!

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Tại thời gian đặt vé, Quý khách phải mô tả chi tiết về chuyến bay và khách sạn trong hộp thư "Yêu cầu đặc biệt”:

• Hãng hàng không
• Số chuyến bay
• Sân bay khởi hành và Sân bay hạ cánh
• Thời gian đến
• Tên Khách sạn và Địa chỉ

Lịch trình chi tiết

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Cảng Marseille

Ngày khởi hành:
Hãy lựa chọn tháng để lên lịch trình cho tour du lịch của bạn.

Điểm khởi hành:

Sau khi Quý khách sắp xếp hành lý, tài xế sẽ gặp Quý khách tại Sảnh đến nằm ngoài Khu vực Hải quan. Lái xe sẽ cầm tấm bảng có tên của Quý khách dẫn đầu.

Thời gian khởi hành:
Tùy theo Quý khách chọn lựa (dịch vụ hoạt động 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần)

Thông tin liên quan

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Chuyến đi theo yêu cầu Khách Du lịch khởi hành từ sân bay Marseille

Giá vé bao gồm:
• Tài xế, xe ô tô
• Vé một chiều
• Đón và chuyển hành lý tại sân bay khi máy bay hạ cánh.
• Xe vận chuyển (1-4 người)

Giá tour chưa bao gồm:
• Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế (tùy ý)
• Cước phí hành lý vượt mức quy định (có thể)

Thông tin thêm:
• Việc xác nhận sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ đặt vé, tùy theo điều kiện sẵn có của chương trình Xác nhận dịch vụ tại thời điểm đặt vé
• Xin lưu ý, các thương hiệu xe được sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày đi của Quý khách.
• Thời gian của chuyến đi là ước lượng. Thời gian chính xác sẽ phụ thuộc vào điều kiện giao thông và thời gian trong ngày.
• Mỗi hành khách được cho phép mang tối đa 1 va li lớn và 1 va li nhỏ. Hành lý quá lớn hoặc vượt mức quy định (ví dụ như ván lướt sóng, bộ golf hay xe đạp) có thể có những hạn chế nhất định, xin Quý khách vui lòng yêu cầu với nhà cung cấp trước khi đi du lịch để xác nhận liệu hành lý vượt mức qui định của Quý khách có được chấp nhận hay không. Mọi chi tiết liên hệ được ghi trên Phiếu xác nhận dưới phần Thông tin quan trọng.
• Áp dụng giá vé người lớn cho mọi đối tượng.

Thông tin về người hướng dẫn địa phương:
Tất cả các thông tin về người hướng dẫn, bao gồm cả số điện thoại địa phương, được ghi chi tiết trên Phiếu xác nhận của du khách. Quản lý Tour tuyển chọn những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, giúp du khách an tâm, không còn lúng túng, bỡ ngỡ.

Những dòng tin khác:
>>
10 lời khuyên cho du lịch bằng ô tô
>>
Về với thiên nhiên tại Lăng Ông Bà Chiểu
>>
Khám phá làng gốm Bàu Trúc
>>
Khám phá nét độc đáo trong thói quen ăn chay của người Huế
>>
Cafe Vẫn Chờ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille


Day la cuoc hanh trinh xuat phat tu San bay quoc te Marseille den khach san Marseille, Nha ga xe lua Marseille, Cang Marseille hay khach san Aix en Provence. Dich vu du lich nay phuc vu tu 8:00 sang den 10:00 toi, 7 ngay trong tuan. Day la chuyen du lich danh rieng theo yeu cau Du khach nen gia ca duoc tinh theo nhom: 1-4 nguoi.


KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Khi dat ve, Du khach can neu chi tiet ve chuyen bay va noi den cua minh. Chuyen di se duoc xac nhan trong vong 24 gio va Du khach se duoc cap the xac nhan de trinh dien cho tai xe. That de dang phai khong!

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Tai thoi gian dat ve, Quy khach phai mo ta chi tiet ve chuyen bay va khach san trong hop thu "Yeu cau dac biet”:

• Hang hang khong
• So chuyen bay
• San bay khoi hanh va San bay ha canh
• Thoi gian den
• Ten Khach san va Dia chi

Lich trinh chi tiet

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Cang Marseille

Ngay khoi hanh:
Hay lua chon thang de len lich trinh cho tour du lich cua ban.

Diem khoi hanh:

Sau khi Quy khach sap xep hanh ly, tai xe se gap Quy khach tai Sanh den nam ngoai Khu vuc Hai quan. Lai xe se cam tam bang co ten cua Quy khach dan dau.

Thoi gian khoi hanh:
Tuy theo Quy khach chon lua (dich vu hoat dong 8:00 sang den 10:00 toi, 7 ngay trong tuan)

Thong tin lien quan

KinhNghiemDuLich.org  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Chuyen di theo yeu cau Khach Du lich khoi hanh tu san bay Marseille

Gia ve bao gom:
• Tai xe, xe o to
• Ve mot chieu
• Don va chuyen hanh ly tai san bay khi may bay ha canh.
• Xe van chuyen (1-4 nguoi)

Gia tour chua bao gom:
• Tien boi duong nhan vien phuc vu, huong dan vien, tai xe (tuy y)
• Cuoc phi hanh ly vuot muc quy dinh (co the)

Thong tin them:
• Viec xac nhan se duoc thuc hien trong vong 48 gio dat ve, tuy theo dieu kien san co cua chuong trinh Xac nhan dich vu tai thoi diem dat ve
• Xin luu y, cac thuong hieu xe duoc su dung co the khac nhau tuy thuoc vao ngay di cua Quy khach.
• Thoi gian cua chuyen di la uoc luong. Thoi gian chinh xac se phu thuoc vao dieu kien giao thong va thoi gian trong ngay.
• Moi hanh khach duoc cho phep mang toi da 1 va li lon va 1 va li nho. Hanh ly qua lon hoac vuot muc quy dinh (vi du nhu van luot song, bo golf hay xe dap) co the co nhung han che nhat dinh, xin Quy khach vui long yeu cau voi nha cung cap truoc khi di du lich de xac nhan lieu hanh ly vuot muc qui dinh cua Quy khach co duoc chap nhan hay khong. Moi chi tiet lien he duoc ghi tren Phieu xac nhan duoi phan Thong tin quan trong.
• Ap dung gia ve nguoi lon cho moi doi tuong.

Thong tin ve nguoi huong dan dia phuong:
Tat ca cac thong tin ve nguoi huong dan, bao gom ca so dien thoai dia phuong, duoc ghi chi tiet tren Phieu xac nhan cua du khach. Quan ly Tour tuyen chon nhung huong dan vien giau kinh nghiem va dang tin cay nhat tai moi diem den, giup du khach an tam, khong con lung tung, bo ngo.

Nhung dong tin khac:
>>
10 loi khuyen cho du lich bang o to
>>
Ve voi thien nhien tai Lang Ong Ba Chieu
>>
Kham pha lang gom Bau Truc
>>
Kham pha net doc dao trong thoi quen an chay cua nguoi Hue
>>
Cafe Van Cho

Hay chia se hinh anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban bien tap KinhNghiemDuLich.org dang tai len Cong thong tin So tay du lich va kham pha cho dong dao ban doc duoc tham khao va chia se nhung cam xuc cua chinh minh.

Chuyến đi theo yêu cầu của du khách khởi hành từ sân bay Marseille

Đây là cuộc hành trình xuất phát từ Sân bay quốc tế Marseille đến khách sạn Marseille, Nhà ga xe lửa Marseille, Cảng Marseille hay khách sạn Aix en Provence. Dịch vụ du lịch này phục vụ từ 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần. Đây là chuyến du lịch dành riêng theo yêu cầu Du khách nên giá cả được tính theo nhóm: 1-4 người.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá