Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

The London Eye hay Vòng đu quay Thiên niên kỷ là một vòng đu quay khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, London, Vương Quốc Anh.


KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

Đây là vòng đu quay cao nhất tại châu Âu, là điểm thu hút du lịch được chi trả để tham quan với số lượng nhiều nhất, số du khách tham quan hàng năm là 3,5 triệu người. Khi được dựng lên vào năm 1999, The London Eye là vòng đu quay quan sát cao nhất thế giới, cho đến khi bị Star of Nanchang vượt qua vào năm 2006 với độ cao 160 m (520 ft), và sau đó là Singapore Flyer vào năm 2008 với độ cao 165 m (541 ft). Những người điều hành vẫn miêu tả đây là "bánh xe quan sát kết cấu dầm chìa cao nhất thế giới" (vòng quay được đỡ bằng một khung chữ A chỉa từ một bên, khác với vòng quay Nanchang và Singapore).

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

The London Eye nằm ở phía tây của công viên Jubilee Gardens, trên bờ nam của sông Thames trong Khu Lambeth của London, giữa cầu Westminster và cầu Hungerford.

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

KinhNghiemDuLich.org Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm
Vong du quay London Eye lung linh trong dem


The London Eye hay Vong du quay Thien nien ky la mot vong du quay khong lo cao 135 met (443 ft) nam ben bo song Thames, London, Vuong Quoc Anh.


KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

Day la vong du quay cao nhat tai chau Au, la diem thu hut du lich duoc chi tra de tham quan voi so luong nhieu nhat, so du khach tham quan hang nam la 3,5 trieu nguoi. Khi duoc dung len vao nam 1999, The London Eye la vong du quay quan sat cao nhat the gioi, cho den khi bi Star of Nanchang vuot qua vao nam 2006 voi do cao 160 m (520 ft), va sau do la Singapore Flyer vao nam 2008 voi do cao 165 m (541 ft). Nhung nguoi dieu hanh van mieu ta day la "banh xe quan sat ket cau dam chia cao nhat the gioi" (vong quay duoc do bang mot khung chu A chia tu mot ben, khac voi vong quay Nanchang va Singapore).

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

The London Eye nam o phia tay cua cong vien Jubilee Gardens, tren bo nam cua song Thames trong Khu Lambeth cua London, giua cau Westminster va cau Hungerford.

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

KinhNghiemDuLich.org Vong du quay London Eye lung linh trong dem

Vòng đu quay London Eye lung linh trong đêm

The London Eye hay Vòng đu quay Thiên niên kỷ là một vòng đu quay khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, London, Vương Quốc Anh.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá