Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Thay bằng lễ hội hoa, dịp Tết Dương lịch năm 2013 nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật - diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 30-12-2012 đến 1-1-2013 - trong khuôn khổ "Hội xuân".


KinhNghiemDuLich.org  Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Theo đó, tượng đài vua Lý Thái Tổ là nơi diễn ra hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới (tối 30-12-2012 và sáng 1-1-2013), lễ hội làng Lệ Mật (Long Biên) vào sáng 31-12-2012. Sân khấu Nhà bát giác là địa điểm biểu diễn hát xẩm, ca trù, múa dân gian, kèn đồng… Các đội văn nghệ quần chúng đến từ các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố sẽ trình diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại sân khấu Phú Gia. Cũng tại sân khấu Phú Gia, Đoàn Xiếc Hà Nội sẽ trình làng chương trình xiếc - tạp kỹ chọn lọc vào chiều 1-1-2013.

Dịp này, Sở VH,TT&DL Hà Nội còn tổ chức trưng bày sản phẩm làng nghề tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

*Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội, từ ngày 27-12-2012 đến ngày 27-2-2013, BQL Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị trong quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ tại các điểm di tích. Cụ thể, đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là điểm giới thiệu tranh của họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình (ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì); đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiệu làng nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, huyện Hoài Đức; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Các dự án đang triển khai trong khu phố cổ Hà Nội được giới thiệu tại Trung tâm Thông tin phố cổ (28 Hàng Buồm).

> Vui đón năm mới 2013 tại TPHCM
> Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ
Cac chuong trinh chao don nam moi 2013 tai Ha Noi


Thay bang le hoi hoa, dip Tet Duong lich nam 2013 nhan dan Thu do va du khach se duoc thuong thuc nhieu chuong trinh van hoa nghe thuat - dien ra xung quanh ho Hoan Kiem tu ngay 30-12-2012 den 1-1-2013 - trong khuon kho "Hoi xuan".


KinhNghiemDuLich.org  Cac chuong trinh chao don nam moi 2013 tai Ha Noi

Theo do, tuong dai vua Ly Thai To la noi dien ra hai chuong trinh nghe thuat dac biet chao nam moi (toi 30-12-2012 va sang 1-1-2013), le hoi lang Le Mat (Long Bien) vao sang 31-12-2012. San khau Nha bat giac la dia diem bieu dien hat xam, ca tru, mua dan gian, ken dong… Cac doi van nghe quan chung den tu cac nganh, dia phuong tren dia ban thanh pho se trinh dien cac tiet muc ca mua nhac dac sac ca ngoi que huong, dat nuoc doi moi tai san khau Phu Gia. Cung tai san khau Phu Gia, Doan Xiec Ha Noi se trinh lang chuong trinh xiec - tap ky chon loc vao chieu 1-1-2013.

Dip nay, So VH,TT&DL Ha Noi con to chuc trung bay san pham lang nghe tai vuon hoa Ly Thai To.

*Nham bao ton, phat huy gia tri di san van hoa va quang ba hinh anh khu pho co Ha Noi, tu ngay 27-12-2012 den ngay 27-2-2013, BQL Pho co Ha Noi phoi hop voi cac don vi trong quan Hoan Kiem to chuc cac hoat dong van hoa mung Dang - mung Xuan Quy Ty tai cac diem di tich. Cu the, dinh Kim Ngan (42-44 Hang Bac) la diem gioi thieu tranh cua hoa si Si Tot va gia dinh (o xa Co Do, huyen Ba Vi); dinh Dong Lac (38 Hang Dao) gioi thieu lang nhiep anh truyen thong Lai Xa, huyen Hoai Duc; ngoi nha di san 87 Ma May gioi thieu tranh dan gian Dong Ho, Hang Trong. Cac du an dang trien khai trong khu pho co Ha Noi duoc gioi thieu tai Trung tam Thong tin pho co (28 Hang Buom).

> Vui don nam moi 2013 tai TPHCM
> Ha Noi ban phao hoa tai 29 diem dip Tet Nguyen dan Quy Ty

Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Thay bằng lễ hội hoa, dịp Tết Dương lịch năm 2013 nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật - diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 30-12-2012 đến 1-1-2013 - trong khuôn khổ "Hội xuân".
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá