Lễ hội Texaco:– Mexico

Lễ hội Texaco được tổ chức tại Taxaco, Mexico tháng 11 hàng năm.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui taxaco mexico bac silver

Trong lễ hội này, hàng chục sản phẩm, trang sức tinh xảo làm bằng bạc và người kinh doanh đồ trang sức trưng bày các sản phẩm của họ và tôn vinh nghề làm bạc truyền thống trong một số gia đình Mexico. Nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia, trưng bày tác phẩm của mình độc đáo nhất và tham gia cuộc thi để xem ai có thể thiết kế tinh xảo nhất cho lễ hội.
Le hoi Texaco:– Mexico


Le hoi Texaco duoc to chuc tai Taxaco, Mexico thang 11 hang nam.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui taxaco mexico bac silver

Trong le hoi nay, hang chuc san pham, trang suc tinh xao lam bang bac va nguoi kinh doanh do trang suc trung bay cac san pham cua ho va ton vinh nghe lam bac truyen thong trong mot so gia dinh Mexico. Nghe nhan tu khap noi tren the gioi se tham gia, trung bay tac pham cua minh doc dao nhat va tham gia cuoc thi de xem ai co the thiet ke tinh xao nhat cho le hoi.

Lễ hội Texaco:– Mexico

Lễ hội Texaco được tổ chức tại Taxaco, Mexico tháng 11 hàng năm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá