St Kitts Carnival

Diễn ra từ 17 tháng 12 năm 2010 đến 03 tháng 01 năm 2011


>> Carnival mùa đông Thành phố Quebec
>>
Ngày hội Samba Quốc gia

Quốc đảo Saint Kitts và Nevis nằm ở vùng Caribe, nằm trong quần đảo Leeward, Tây Indies. Đây là quốc đảo nhỏ nhất về diện tích và dân số.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

St Kitts Carnival tạo nên không khí náo nhiệt mùa Giáng sinh. Màu sắc rực rỡ, vui vẻ với nhiều cuộc diễu hành của âm nhạc và khiêu vũ tại thủ đô Basseterre của đảo quốc Saint Kitts và Nevis vùng Caribê. Đừng bỏ lỡ các biểu diễu hành và tất cả các đêm tại Tiệc J'ouvert

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Lễ hội là sự kết hợp của lễ hội truyền thống châu Âu trước mùa Chay. lễ hội tại St Kitts trở thành những lễ hội lớn. Lễ diễu hành năm mới và “Las Lap” là những lễ hội không thể bỏ qua.
St Kitts Carnival


Dien ra tu 17 thang 12 nam 2010 den 03 thang 01 nam 2011


>> Carnival mua dong Thanh pho Quebec
>>
Ngay hoi Samba Quoc gia

Quoc dao Saint Kitts va Nevis nam o vung Caribe, nam trong quan dao Leeward, Tay Indies. Day la quoc dao nho nhat ve dien tich va dan so.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

St Kitts Carnival tao nen khong khi nao nhiet mua Giang sinh. Mau sac ruc ro, vui ve voi nhieu cuoc dieu hanh cua am nhac va khieu vu tai thu do Basseterre cua dao quoc Saint Kitts va Nevis vung Caribe. Dung bo lo cac bieu dieu hanh va tat ca cac dem tai Tiec J'ouvert

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

St Kitts Carnival

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui St Kitts Carnival

Le hoi la su ket hop cua le hoi truyen thong chau Au truoc mua Chay. le hoi tai St Kitts tro thanh nhung le hoi lon. Le dieu hanh nam moi va “Las Lap” la nhung le hoi khong the bo qua.

St Kitts Carnival

Diễn ra từ 17 tháng 12 năm 2010 đến 03 tháng 01 năm 2011
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá