Ngày Tatiana

Diễn ra ngày 25 tháng 01 năm 2011 tại Nga


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Thánh Tatiana. Ảnh: wiki

Ngày Tatiana là một ngày lễ tôn giáo của Nga cử hành vào ngày 25 tháng 1 theo lịch Gregory, ngày 12 tháng 1 theo Julian. Nó được đặt tên theo Thánh Tatiana, một vị tử đạo Kitô giáo trong thế kỷ thứ 3 tại Rome trong thời cai trị của Hoàng đế Alexander Severus.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Trường Đại học Maxcơva. Ảnh: planetware

Năm 1755, Hoàng đế Elizabeth của Nga ký sắc lệnh thành lập Trường Đại học Maxcơva. Nhà thờ Saint Tatiana sau này được xây dựng trong khuôn viên trường đại học, các Giáo Hội Chính Thống Nga tuyên bố Thánh Tatiana là vị thánh bảo trợ của sinh viên, và Ngày Tatiana đã trở thành ngày của sinh viên Nga.

Trong ngày này diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị.
Ngay Tatiana


Dien ra ngay 25 thang 01 nam 2011 tai Nga


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Thanh Tatiana. Anh: wiki

Ngay Tatiana la mot ngay le ton giao cua Nga cu hanh vao ngay 25 thang 1 theo lich Gregory, ngay 12 thang 1 theo Julian. No duoc dat ten theo Thanh Tatiana, mot vi tu dao Kito giao trong the ky thu 3 tai Rome trong thoi cai tri cua Hoang de Alexander Severus.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Truong Dai hoc Maxcova. Anh: planetware

Nam 1755, Hoang de Elizabeth cua Nga ky sac lenh thanh lap Truong Dai hoc Maxcova. Nha tho Saint Tatiana sau nay duoc xay dung trong khuon vien truong dai hoc, cac Giao Hoi Chinh Thong Nga tuyen bo Thanh Tatiana la vi thanh bao tro cua sinh vien, va Ngay Tatiana da tro thanh ngay cua sinh vien Nga.

Trong ngay nay dien ra rat nhieu hoat dong thu vi.

Ngày Tatiana

Diễn ra ngày 25 tháng 01 năm 2011 tại Nga
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá