Lễ diễu hành Barkus Mardi Gras

Diễn ra ngày 27 tháng 02 năm 2011 tại Công viên Armstrong, New Orleans, Mỹ.


Lễ diều hành là duy nhất dành cho chó tại New Orleans. Được thành lập năm 1992, chủ đề được thay đổi hàng năm.

Lễ diễu hành được bắt nguồn khi Thomas Wood quyết định biến con chó của ông ta (Jo Jo McWood) thành nữ hoàng của cuộc diểu hành, và kể từ đó truyền thống đó được nối tiếp đến ngày này.

Để tham gia cuộc diểu hành, con chó phải được đăng ký trước. Tất cả lệ phí dăng ký sẽ được chuyển cho quỹ phúc lợi động vật.

Không có một cuộc diễu hành vui vẻ hơn, bạn còn có cơ hội tham gia buổi tiệc “pawty” miễn phí tại công viên Amstrong.

Một hình ảnh của lễ diễu hành:

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Nhũng chú chó được diễn trang phục

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


“sặc sỡ” đầy màu sắc
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Có cả xe dành riêng cho các chú nữa

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
trông mặt “ngầu” ghê !


Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


Dien ra ngay 27 thang 02 nam 2011 tai Cong vien Armstrong, New Orleans, My.


Le dieu hanh la duy nhat danh cho cho tai New Orleans. Duoc thanh lap nam 1992, chu de duoc thay doi hang nam.

Le dieu hanh duoc bat nguon khi Thomas Wood quyet dinh bien con cho cua ong ta (Jo Jo McWood) thanh nu hoang cua cuoc dieu hanh, va ke tu do truyen thong do duoc noi tiep den ngay nay.

De tham gia cuoc dieu hanh, con cho phai duoc dang ky truoc. Tat ca le phi dang ky se duoc chuyen cho quy phuc loi dong vat.

Khong co mot cuoc dieu hanh vui ve hon, ban con co co hoi tham gia buoi tiec “pawty” mien phi tai cong vien Amstrong.

Mot hinh anh cua le dieu hanh:

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Nhung chu cho duoc dien trang phuc

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


“sac so” day mau sac
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Co ca xe danh rieng cho cac chu nua

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
trong mat “ngau” ghe !


Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Lễ diễu hành Barkus Mardi Gras

Diễn ra ngày 27 tháng 02 năm 2011 tại Công viên Armstrong, New Orleans, Mỹ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá