Lễ hội Monlam Great Prayer

Diễn ra khoảng từ tháng 02 đến tháng 03 hàng năm, tại Tây Tạng.


Lễ hội Monlam Great Prayer là lễ kỷ niệm quan trọng nhất của Tây Tạng sau năm mới Losar. Mọi người từ khắp các nơi trong vùng lân cận, trong làng tụ tập tại ngội đền linh thiêng và tu viện để xem các nhà sư, nghe lời dạy cùa các Đức Phật và cầu nguyện.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Cũng trong lễ hội các điệu múa sôi động trong các trang phục sặc sỡ diễn ra bên ngoài tu viện. Và hình ảnh Đức Phật được đưa ra ngoài để các tín đồ cầu nguyện.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Monlam Great Prayer


Dien ra khoang tu thang 02 den thang 03 hang nam, tai Tay Tang.


Le hoi Monlam Great Prayer la le ky niem quan trong nhat cua Tay Tang sau nam moi Losar. Moi nguoi tu khap cac noi trong vung lan can, trong lang tu tap tai ngoi den linh thieng va tu vien de xem cac nha su, nghe loi day cua cac Duc Phat va cau nguyen.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Cung trong le hoi cac dieu mua soi dong trong cac trang phuc sac so dien ra ben ngoai tu vien. Va hinh anh Duc Phat duoc dua ra ngoai de cac tin do cau nguyen.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Hay chia se hinh anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban bien tap KinhNghiemDuLich.org dang tai len Cong thong tin du lich va kham pha cho dong dao ban doc duoc tham khao va chia se nhung cam xuc cua chinh minh.

Lễ hội Monlam Great Prayer

Diễn ra khoảng từ tháng 02 đến tháng 03 hàng năm, tại Tây Tạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá