Festival Kem Florence

Diễn ra từ 25 – 29/05/2011 tại Piazza SS Annunziata, Florence, Italy


KinhNghiemDuLich.org  Festival  Kem Florence

Quảng trường Florence là nơi thích hợp nhất, bao gồm Piazza SS Annunziata để tổ chức Festival Kem, nơi sẽ tập trung các nhà sản xuất kem hàng đầu Italy. Các hội thảo về kem và Triển lãm về nguồn gốc của kem đảm bảo các thông tin hữu ích và thú vị gây tò mò cho khách tham quan.

Đến với Festival các bạn sẽ được hướng dẫn phân biệt giữa các loại kem, công nghệ làm kem… và tham gia một số trò chơi và hoạt động dành cho trẻ em. Sự kiện này làm tăng nhận thức và chất lượng của Kem Ý.

Có thẻ Festival bao gồm các tiện lợi như: được niếm thử các loại kem, vé đậu xe, vé giao thông công cộng…Để có được thẻ này, hãy tìm đến các điểm thông tin tại Piazza SS Annunziata.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Festival Kem Florence


Dien ra tu 25 – 29/05/2011 tai Piazza SS Annunziata, Florence, Italy


KinhNghiemDuLich.org  Festival  Kem Florence

Quang truong Florence la noi thich hop nhat, bao gom Piazza SS Annunziata de to chuc Festival Kem, noi se tap trung cac nha san xuat kem hang dau Italy. Cac hoi thao ve kem va Trien lam ve nguon goc cua kem dam bao cac thong tin huu ich va thu vi gay to mo cho khach tham quan.

Den voi Festival cac ban se duoc huong dan phan biet giua cac loai kem, cong nghe lam kem… va tham gia mot so tro choi va hoat dong danh cho tre em. Su kien nay lam tang nhan thuc va chat luong cua Kem Y.

Co the Festival bao gom cac tien loi nhu: duoc niem thu cac loai kem, ve dau xe, ve giao thong cong cong…De co duoc the nay, hay tim den cac diem thong tin tai Piazza SS Annunziata.

Hay chia se hinh anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban bien tap KinhNghiemDuLich.org dang tai len Cong thong tin So tay du lich va kham pha cho dong dao ban doc duoc tham khao va chia se nhung cam xuc cua chinh minh.

Festival Kem Florence

Diễn ra từ 25 – 29/05/2011 tại Piazza SS Annunziata, Florence, Italy
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá